دربارۀ سامانۀ مبنا

سامانۀ مبنا (مرکز برنامه‌ریزی و نوآوری‌های آموزشی) محلی برای ارائۀ بهترین محصولات و خدمات آنلاین و رویدادهای ملی و بین‌المللی آموزشی و ترویجی ویژۀ دانش‌آموزان است.

این سامانه از سال ۱۳۹۶ توسط مؤسسۀ فرهنگی فاطمی راه‌اندازی شده است.

دانش‌آموزان، مدارس، آموزشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی می‌توانند با عضویت در این سامانه، از خدمات آن استفاده کنند.

سامانۀ مبنا (مرکز برنامه‌ریزی و نوآوری‌های آموزشی)

به جمع صدهزار نفری مبنا بپیوندید و همواره به روز باشید