سامانه جامع آموزشی مبنا

مرکز برنامه‌ریزی و نوآوری آموزشی موسسه فرهنگی فاطمی

ثبت نام در رویدادهای پیشرفته
استفاده از محتوای آموزشی برتر
شرکت در آزمون‌های جامع

آخرین رویدادهای اضافه شده

Loading
500
دقیقه ویدئوی آموزشی
100
دوره و رویداد آموزشی
200,000
نفر ثبت نام در رویدادها

آخرین بسته‌های اضافه شده

Loading

مرکز برنامه‌ریزی و نوآوری‌های آموزشی

سامانۀ مبنا (مرکز برنامه‌ریزی و نوآوری‌های آموزشی) محلی برای ارائۀ بهترین محصولات و خدمات آنلاین و رویدادهای ملی و بین‌المللی آموزشی و ترویجی ویژۀ دانش‌آموزان است.

آخرین محصولات اضافه شده

Loading
Sign up now!