در حال بارگزاری

مرحلۀ دوم هفدهمین چالش بین المللی ببراس ۹۹ - ۹۸


مرحله دوم  هفدهمین چالش بین المللی ببراس ۹۹ - ۹۸

 

توجه: راه یافتگان به مرحلۀ دوم، بدون نیاز به ثبت نام می‌توانند در این چالش شرکت کنند.

تاریخ برگزاری
99/04/24 الی 99/04/27
تاریخ ثبت‌نام
98/08/01 الی 98/11/23
به جمع صدهزار نفری مبنا بپیوندید و همواره به روز باشید